С Книга в "РЪКАТА"

Вземете Библията си. Колко здраво можете да я хванете с един пръст? Глупав въпрос, нали? А колко стабилно я държите с два пръста? Дори и дете би могло да ви я вземе. Докато не я стиснете с цялата си ръка, няма да можете да я задържите за дълго.

Илюстрацията с ръката онагледява един подход за успешно усвояване на Божието слово, който можете да използвате с учениците, които изграждате. Всеки пръст представлява един от начините, по които възприемаме написаното в Библията - чрез слушане, четене, изучаване и наизустяване. Освен това, докато размишляваме върху Писанията по време на тези четири дейности, те придобиват по-личен и по-конкретен смисъл в процеса на изграждане на Христовия характер в нас.

 

Слушането на Словото от устата на богоугодни проповедници и учители не само ни разкрива прозрения от тяхното библейско изучаване, но също така възбужда и нашия апетит за Писанията. Малкият пръст символизира слушането, защото чрез този метод в съзнанието ни остава най-малко – след един ден си спомняме само около 5% от чутото. Римл. 10:17

Четенето ни дава обща представа за Библията и е в основата на ежедневното лично тихо време. Тази дейност е представена чрез безименния пръст. Като цяло запомняме около 15% от това, което сме прочели предишния ден. Откровение 1:3

Изучаването на Словото задълбочава нашите убеждения. То изисква повече време и усилия и води до увеличаване на знанията ни за Библията. Повечето хора запомнят 35% от това, което са изучавали. Този начин на съприкосновение със Словото е обозначен със средния пръст. Деяния 17:11

Наизустяването на Божието слово ни въоръжава с „меча на Духа“, когато преодоляваме изкушения и ни снабдява с готови, лесно достъпни стихове, които да използваме в служението си към християни и невярващи (2 Тимотей 4:2). Запомнянето на стихове стимулира пълноценното ни размишляване върху Словото. Показалецът – най-силният пръст – олицетворява запаметяването. Веднъж научили нещо наизуст, ние запомняме 100% от него, ако редовно го преговаряме! Псалом 119:9,11;

Размишлението вътрешен процес, който винаги би трябвало да съпътства нашето възприемане на Словото докато слушаме, четем, изучаваме и запаметяваме. Ето защо то се възлага на палеца, и когато се използва в комбинация с всеки от другите методи, Святият Дух трогва сърцата ни и дълбоко вълнува душите ни. Размишлявайки върху Божието Слово – неговия смисъл и приложение в живота ни, ние откриваме преобразяващата му сила. Псалом 1:2,3

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »