Да познаем Христос и да Го направим познат

Навигатори е международно, надденоминационно християнско служение, чиято цел е да подкрепя духовното израстване на хората като неделима и съществена част от жизнения им път.

Ние се стремим не само да достигнем хората за Христос, но и да ги подготвим така, че те от своя страна да изпълнят заръката Му „идете и направете ученици от всички народи” (Матей 28:19).

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »