Служение

Нашият стремеж е да променим трайно живота на хората по целия свят.

Нашата цел – да познаваме Христос и да Го правим познат – описва същината и посоката на нашето служение.

Стремим се не само да достигнем хората за Христос, но и да ги подготвим така, че те да могат от своя страна да изпълнят заръката Му: „Идете и направете ученици от всички народи(Матей 28:19).

Мисията на Навигаторите е да съдействат за изпълнението на това поръчение чрез умножаване на Христовите работници във всеки народ.

Навигаторите посвещават времето си на хора във всеки един етап от духовното им развитие, индивидуално и в малки групи. Изучават Библията, молят се, насърчават, съветват и поучават. Това е служение на човек за човека, един споделен живот.

Фокусът на нашата работа е в три области: църквата и семейството, студентския живот и бизнеса.


Църкви

Навигаторите служат на пастири и ръководители в процеса на изграждане и поддържане на умишлено и целенасочено ученичество в местните църкви. Ние сме дълбоко посветени на изграждането на тялото Христово и сплотяването на църковното семейство, както и на насърчаването на живот и служение сред онези, които все още са отделени от Бога.


Работно място/Бизнес

Как да служим на тези, които се стремят към ученичество в контекста на бизнеса и рабoтното си място?

Навигаторите разбират и признават, че повечето хора прекарват по-голямата част от ежедневието си на работа, подготвяйки се да отидат на работа, пътувайки към и от работа и мислейки за работа. Затова се стремим да подпомогнем вярващите да бъдат ефективни и адекватни представители на Христос и умело да насочват другите към ученичество, дори и докато са на работа. Правим това чрез преподаване, личен пример и насърчаване на "интегрирания живот", в който вярата и християнската идентичност и ценности на даден човек са неделима част и от професионалния живот.

Наред с това насърчаваме вярващите предприемачи в развитието на "мисионерски начинания" – предприятия с търговска или социална насоченост, които се стремят да разпространяват Евангелието и Царството в процеса на предоставяне на качествени стоки и услуги, ценени и търсени в обществото. Нашият принос се изразява в провеждане на семинари, работни срещи, обучения и менторство.


Студенти

Ученичеството променя всичко.

В университета срещаме много студенти, които се нуждаят от живителната надежда, основаваща се на връзка с Исус Христос. Разпознаваме такива, които са готови да израстват в ходенето си с Бога и невероятния потенциал на млади мъже и жени, запалени по Божието дело.

През тези решаващи години, когато се затвърждават възгледите за собствената идентичност, взаимоотношенията с другите и вярата, нашата мисия е да подготвим студентите с умения и ресурси, които да им помогнат смело да разпространяват Евангелието, където и да ги отведе животът.

Стремежът ни е да изграждаме мъже и жени със силни характери и смирени сърца. 

Проекти и събития

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »