КОЛЕЛОТО

Тази опростена, но ефективна илюстрация се използва от Навигаторите вече повече от 50 години. Тя помага на християните да разберат към какво са призовани като ученици на Христос, като всяка част от колелото представя жизненоважен елемент от пълноценния християнски живот.
Използвайте я, за да добиете представа за важните духовни дисциплини във вашия живот. Кои области ви насърчават? А кои ви затрудняват?
А защо да не скицирате Колелото върху салфетка или къс хартия за някого, когото обучавате в ученичество? Предизвикайте него или нея да обмисли сериозно как да бъде покорен последовател на Христос.

Волевото измерение
Как се отнасяте към себе си

 

Главината: Центърът Христос
Виж 2 Коринтяни 5:17; Галатяни 2:20

Поставянето на Христос в центъра на живота ви е проява на вашата воля. Пълното покоряване пред авторитета и ръководството Му може да се случи в момента на първоначалното обръщане към Бога или след месеци, дори години. Бог създава във вас желание да вършите това, което Той иска от вас, за да изявите Неговото господство в живота ви.

Рамката: Покорство на Христос
Виж Римляни 12:1; Йоан 14:21

Някои прояви на покорство към Бога са вътрешни. Но дори и тези скрити признаци на послушание като отношение, навици, мотиви, ценности и всекидневни мисли неизменно излизат на повърхността във взаимоотношенията с други хора. Доказателството за любовта ви към Бога се изразява в активното ви послушание.

 

Вертикалното измерение
Как се отнасяте към Бога

 

Спица: Словото
Виж 2 Тимотей 3:16; Исус Навин 1:8

Когато Бог ви говори чрез Библията, можете да прозрете Неговите принципи за живота и служението, да се научите да се подчинявате и да опознаете Христос, Който заслужава безпрекословната ви преданост. Личното пълноценно поглъщане на Божието Слово е от жизнена необходимост за доброто ви духовно състояние и израстване.

Спица: Молитва
Виж Йоан 15:7; Филипяни 4:6-7

Молитвата е естественият отговор, отправен към Бога, когато Го чуете да ви говори чрез Неговото Слово. Тя е сърдечното ви споделяне с Този, Който копнее да общува с вас и Kойто се интересува от грижите ви. Молитвата дава свобода на Божията сила да действа в личните ви битки и в живота на тези, за които се молите.

 

Хоризонталното измерение
Как се отнасяте към другите

Спица: Общение
Виж Матей 18:20; Евреи 10:24-25

Ученето от и насърчението на другите създава атмосфера, която е угодна на Бога. Той е заповядал християните да се изграждат един друг чрез взаимозависимост и любящи взаимоотношения.

Спица: Свидетелстване
Виж Матей 4:19; Римл. 1:16

Естественото изражение на един изобилен живот в Христос би трябвало да бъде споделянето с другите на това как и те могат да имат такъв живот. Бог е дарил вярващите с привилегията и отговорността да достигнат света с Благата вест за Христос.

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »