Ученичество за цялостно развитие - D4D

Ученичество за цялостно развитие (D4D) е международно служение, започнало преди повече от 30 години, чиито усилия са фокусирани върху най-бедните и уязвими общности. Взаимодействието с тях се базира изцяло на принципите, които намираме в Библията като основа на Християнството.

Това, което характеризира „Ученичество за цялостно развитие“, е програма, насочена към цели общности, вместо само към отделни хора или семейства. Друг ключов аспект намираме в разбирането на D4D за значението на „развитие“ – то е процес, движен от Бога, при който хората от едно общество израстват в своите способности да решават собствените си проблеми и да поемат контрол върху живота си. В резултат на това те съзряват физически, емоционално и духовно. Развитието на личността и на цялата общност трябва да се случва във всяка една сфера от живота, където чрез помощта на наставници отделният човек и в последствие цялата общност се преобразяват и се превръщат в това, което Бог първоначално е предвидил за тях.

През годините екипи на D4D работят в страни като Кения, Уганда, Нигерия, Сенегал, Камбоджа, Индонезия, Филипините. Методологията им е базирана на проста платформа, която може да се проследи във Второто послание на апостол Павел към Тимотей, 2 стих, като отново се имат предвид цели общности – търси се въздействие върху всички хора, обединени географски, социално, с общи ресурси и проблеми. Подбират се членове на общността, които припознават визията на служението като своя и активно участват в подпомагането на живеещите в нищета – материална, социална, интелектуална и/или духовна. Чрез изграждането на тези водач, менторите от екипа на D4D предават ключови умения и знания на онези хора, които копнееят да променят местата, където живеят. Самите местни водачи избират и канят хора с определени качества, с които създават екипи и на свой ред предават визията на D4D за развитие на бедни общности. Водачите на екипи обучава хората в тях по същия начин и със същите материали, с които и те са били обучени. Всички участващи се стремят към обща визия и изграждат у себе си общи ценностни характеристики, създавайки един сплотен отбор, в който цари уважение и загриженост към другия.

Mестният екип, като едно тяло, започва да работи с хората от общността. Интересното тук е, че екипът е избран от самите членове на обществото като хора, които да бъдат обучени на принципите и уменията, заложени в D4D. Основна роля в този процес играе овластяването (empowerment). В „Ученичество за цялостно развитие“ под „oвластяване“ се разбира „предаване на умения, знания, поощрение и всичко необходимо на един човек да постигне целите, към които той самият се стреми“. Отношенията и атмосферата са винаги и изключително уважаващи достойнството на обучаващите се. Обратното не може да се нарече „овластяване“ в рамките на D4D, а е просто вид предаване на идеи или ресурси.

Отношенията на равнопоставеност между обучител и обучаващ се формират една от основните разлики с други видове служения, борещи се с бедността. Там, където D4D се развива успешно, всички идеи, ресурси и усилия произлизат от самата общност, тя е основният двигател. Менторите, ангажирани в процеса, само насочват общността, давайки ѝ възможност сама да дефинира проблемите си, ресурсите и начините за разтеж, а членовете на дадената общност развиват чувство за собственост към нейното развитие. Инициативността и дейностите се определят от местните вместо от външен човек, който се представя за експерт и се стреми, налагайки своите идеи, да подобри живота на членовете.

Процесът на развитие на дадена общност е дългосрочна цел. Обикновено минава дълго време преди хората да започнат да ловят сами рибата, вместо да очакват друг да ги нахрани. Затова наставници на D4D концентрират своята енергия, време и умения в дадена общност за не по-малко от три до пет години.

Ако намирате този подход за интересен, можете са се свържете с нас, за да ви разкажем повече за прилагането на „Ученичество за цялостно развитие“ в България.

Проекти и събития

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »