Образователни и социални проекти на „Де-Три Навигатори“ за периода 2013-2017 година

Работата ни с децата от „Предел“ махала в Благоевград започна още през 2011 година, когато реализирахме проект “Предучилищна подготовка за ромски деца“, финансиран от фондация „Америка за България“ за 12 месеца. Както подсказва името на програмата, помогнахме на 20 деца на възраст между 3 и 6 години, които никога преди това не бяха посещавали учебно заведение,  не само да се подготвят (социално и образователно) за постъпване в детски градини и първи клас, но и ние лично съдействахме за записването им в градини и училища в града.

От 2013 г. до 2017 г. работихме по проекта „От играчки към тетрадки“ в три етапа, който надграждаше пилотния ни опит за подкрепа и подпомагане развитието на ромската общност в града. През тези години основният ни фокус беше върху най-малките, като в последствие ги записвахме в общински учебни заведения и проследявахме тяхното развитие. Чрез функционирането на дневен образователен център подкрепяхме тях и семействата им в нелеката задача децата да останат в училище, да постигнат добри резултати и да бъдат удовлетворени от себе си.

В периода между 2013 и 2017 г. от услугите на нашия център пряко са се възползвали над 100 души – 2/3 са деца, а останалата част – родителите им. През тези от пет години сме помагали на родителите да запишат децата си на детска градина и сме насърчавали посещението им по различни начини. Провеждахме няколко обучения по теми, свързани с отношенията родител-дете и изграждане на родителски капацитет у майките, не само на деца в предучилищна възраст, но и на ученици. Подкрепяхме самите ученици да останат в училище чрез осигуряване на обяди, следобедна занималня, много извънкласни дейности и екскурзии и директна работа с учителите им – в класната стая и чрез надграждащи обучения.

Тук е мястото да отправим още веднъж благодарност към партньорите ни, без чиято помощ нищо от гореописаното нямаше да се случи. Това са все хора, които ги е грижа за децата и бъдещето на обществото ни. На първо място – Тръст за Социална Алтернатва – доверието, което имаха в нас и цялата подкрепа, която ни оказаха при изпълнението на всяка една дейност, са безценни. Научихме много за работата, за целите ни, за работата с деца и родители, за нужния професионализъм. Признателни сме на всеки един от хората в Тръста за ревността, с която работят за преодоляване на огромното неравенство и дискриминация.

Благодарим още на Позитивни 365, Милена Михайлова и „Добрите неща“, Община Благоевград в лицето на здравните и образователни медиатори и специалисти по интеграционните въпроси, „Мисия без граници“, Бил Кларк – преподавател в Американския университет в Благоевград, както и на мнозината студенти от АУБГ, които доброволстваха в рамките на проекта, приятели от Навигаторите, които са ни помагали и т.н. – ако пропускме някого, то е, защото има много хора, които ни подкрепяха през години. Благодарим!

Постигнатите резултати ни правят щастливи. Въпреки това осъзнаваме, че ако искаме тези резултати да бъдат устойчиви, то мотивацията, идеите и действията трябва да произхождат от общността, а не от външни оброжелатели като нас, например.  В работата досега винаги ние сме били движещата сила: идеи, цели, енергия, ресурси. Ние сме били локомотивът, който тегли цялата композиция. Без него движението спира, а понякога дори тръгва назад, защото всичките идеи, енергия, ресурси и цели се оказват или неадекватни, или неразбираеми, или привидно непостижими за самата общност. Хора започват да търсят друга движеща сила, към която да се прилепят, защото като че ли не вярват, че самите те са способни да определят посоката, да потеглят с надежда и да стигнат до целта. Този модел обрича общността на една вредна зависимост и не съдейства по най-добрия начин за развитието на членовете ѝ до достигане на пълния им потенциал. Напротив, прави ги винаги зависими от външни фактори и вменява убеждението, че самите те не са способни да вземат живота и развитието си в ръце.

Точно затова през 2017 г. взехме нелекото решение  да прекратим дейността по проекта в тази му форма, която изисква ние да сме основната движеща сила. Загрижени сме за ромската общност в Благоевград и в цялата страна и искаме да видим напредък в духовен, интелектуален и икономически план. Осъзнахме, обаче, че истинско и трайно развитие може да се случи, ако самите хора поемат отговорност за пътя на тяхното развитие. Желанието ни е да взаимодействаме с тях в процес, чрез който те да започнат да раждат собствени идеи за живота си и да търсят начин за реализирането им, включително и нашата помощ. Ние от своя страна сме готови да ги насърчаваме и обучаваме като ментори, вървейки заедно с тях, вместо да ги вместваме в калъпа на нашите идеи за тях, колкото и добронамерени и премислени да са те. В момента се стремим да подпомогнем израстването на хората от „Предел“ махала до степен, че те сами да могат да разпознават ресурсите и проблемите си, вземайки решения за възможните положителни промени в живота им.

За да разберете повече за начина, по който продължаваме работата си с ромската общност в Благоевград и България като цяло, прочетете тази статия.

Нашата цел винаги е била изграждане на устойчиви взаимоотношения с хората, на които помагаме. И до днес продължаваме да поддържаме връзка с деца и семейства, които познаваме още от първия ни проект през 2011 г.

Проекти и събития

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »