D3 Навигатори - България

Целта на D3 Навигатори е да работим за разпространяването на Божието царство и напредването на мисията на Навигаторите като насърчаваме, обучаваме, вдъхновяваме и служим на хората в България и Европа.

Нашият стремеж е не само да привлечем другите за Христос, но и да ги подготвим така, че те да могат от своя страна да изпълнят заръката Му: „Идете и направете ученици от всички народи” (Матей 28:19).

» Stay in touch


» Последни новини

Бизнес семинар 2019

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието отново да ви поканим на…


Годишна Конференция …

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да ви поканим на годишната конфере…

Още новини »